معرفی بازی بیزی برد

بیزی برد از گروه‌ بازی‌های برد است. این نوع بازی‌ها در ردیف اول به عنوان بازی‌های ظریف شناخته می‌شوند؛ یعنی بازی‌هایی که نیازمند دقت و توجه بیشتری نسبت به بازی‌های معمولی نظیر بازی با توپ هستند. اما در اصل جزء بازی‌های تعاملی نیز به شمار می‌آیند.

ادامه مطلب