بازیخونه

/بازیخونه
بازیخونه 2020-04-08T04:07:08+00:00

بازیخونه

>تجربه و آموزش با بازی و سرگرمی
> موجود در دو سایز مختلف
>امکان وارد شدن کودکان به داخل خانه در سایزبزرگ
>مناسب بازی در خانه، مهدکودک ها، خانه های بازی و ….

> برای تقویت حواس دیداری، شنیداری و لامسه
> مهارت های حرکتی ظریف، دست ورزی و هماهنگی دست و چشم
> مهارت های شناختی: خلاقیت و کشف، حل مسئله و دقت و توجه
>مهارت های زندگی: شناخت احساسات،و هوش هیجانی، تفکر انتزاعی و تخیل