بومک

/بومک
بومک 2019-12-31T00:50:18+00:00

بومک

بومک ها صفحات بازی ای هستند که به تنهایی قابلیت بازی و نصب بر روی دیوار و یا زمین را دارند و یا میتوان آنها را به صورت کشویی داخل گنجه  قرار داد

> برای تقویت مهارت‌های حرکتی ظریف و دست ورزی
> هماهنگی دست و چشم
> افزایش تمرکز، دقت وتوجه