حبه

/حبه
حبه 2019-01-23T16:26:31+00:00

حبه

حبه های بومزی مهارت های حرکتی ظریف رو تقویت میکنند. (دست ورزی)
یعنی باعث تقویت ماهیچه های ظریف دست خصوصا سه انگشت نوشتاری در کودک میشوند، و این یعنی توانایی خوب مداد دست گرفتن و درنتیجه خوب نوشتن کودک ما در آینده
با حبه میتوانیم از رشد هماهنگی بین چشم و دست های کوچک کودکمان هنگام کلنجار رفتن با بازی های مختلف و افزایش دقت و توجه آنها، کیف کنیم.
بازی های حبه میتوانند توانمندی کودکان را در مهارت های روزمره ی زندگی افزایش دهند. کودک با باز و بسته کردن بند کفش و یا قفل در و … میتواند توانمندی در زمینه ی مهارت های لازم زندگی پیدا کند.
حبه همچنین میتواند باعث بروز و افزایش خلاقیت اندیشمندان کوچکمان شود. برای مثال در ژئو برد کودک میتواند شکل های خلاقانه با استفاده از کش ها درست کند و یا روی تخته سیاه تراوشات ذهن خلاقش را پیاده کند. هر نوع استفاده ی جدید از بازی های حبه میتواند خلاقیت این دانشمندان را افزایش دهد.
با بازی های حبه، از جمله ماز، بند کفش و … کودکان شیرینمان میتوانند مهارت حل مسئله را در خود پرورش دهند. و از این حس کاوشگرانه لذت ببرند.
رنگ های متنوع و جذاب در حبه باعث تقویت حس بینایی دلبرکانمان میشود.

شش وجه شش خوب

حبه های بومزی برای سنین بالای دو سال قابل استفاده هستند اگرچه با توجه به تفاوت قابلیت و علایق کودکان مختلف بازی ها در دو گروه مختلف طراحی شده اند:

حبه نوع 2

بازی های جبه  نوع  دو به شرح زیر هستند:

جئوبرد،بندکفش، ساعت شنی، ماز، تخته سیاه، کش تلفنی

حبه نوع 1

بازی های جبه  نوع یک به شرح زیر هستند:

خورشید، کش تلفنی، ساعت شنی، چرخ، نخ و مهره و دکمه و کش